Persondata politik


Persondata politik for

Living in the moment/ Maria Lucia Reenberg 

Persondata politik


Den nye persondataforordning (GDPR) trådte i kraft fredag, den 25. maj 2018 og vedrører hemmeligholdelse af personoplysninger


Herunder har jeg  beskrevet den persondatapolitik, som jeg nøje og samvittighedsfuldt følger. Det gælder både data og notater mv. i forbindelse med behandlinger og kurser.


Den nye Databeskyttelsesforordning har følgende overornede hovedformål:


  1. At du ved præcis, hvilke data/oplysninger, en virksomhed har registreret om dig.
  2. At du ved hvad de pågældende data bliver brugt til.
  3. At du kan få dine data slettet/udleveret (med mindre anden lov modsiger det).
  4. At du skal give samtykke, hvis dine oplysninger bliver videregivet til andre parter, eller hvis data skal bruges til andre formål, end det de oprindeligt blev indsamlet til.


Jeg skal derfor gøre dig opmærksom på, hvilke data/oplysninger, jeg har om dig - og hvad de bliver brugt til.


Data, jeg har registreret om dig: Navn, adresse, telefonnummer og mail (dvs. det, du selv har oplyst i samtykkeskema).

Alle informationer bruges alene til nedenstående formål:


  • Terapeutisk Behandling (Jeg videregiver ikke data til andre, medmindre du er blevet spurgt og skriftligt har samtykket dette).
  • I forbindelse med registrering til kurser.


Formålet med persondatapolitk

Formålet med persondatapolitik er at vise, hvordan virksomheden Living in the moment/Maria Lucia Reenberg indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Living in the moment/Maria Lucia Reenberg respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og er opmærksom på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som modtages. Målsætningen er at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, videregives eller opbevares (andre lande, samarbejdspartnere, o.l.).

Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig som klient.


Journal og samtykkeerklæring


Journal: Som terapeut har jeg i behandlingsøjemed brug for at føre journal af vores samtaler for at sikre kvalitet og kontinuitet i forløbet.
Journalisering er et vigtigt redskab for at kunne udføre behandlinger og samtaler bedst muligt, herunder for at kunne følge udviklingen fra gang til gang, være forberedt til hver session, registrering af forbedringer eller ændringer i et behandlingsforløb. Journalen sikrer, at jeg kan redegøre for terapiens forløb og udvikling, og det er med til at sikre kvaliteten i mit professionelle arbejde.   Det er kun personoplysninger som er nødvendige for at kunne behandle klienten under forløbet, der fremgår af journalen.

Når du er klient hos Maria Lucia Reenberg får du et klientnummer som påføres alle journaler og her fremgår udelukkende dette nummer og fornavn. Det er derfor ikke muligt for uvedkommende parter at identificere dig/jer som klienter.


Opbevaring af personoplysninger: Alle noter om igangværende behandlingsforløb opbevares enten i papirform eller på et usb (med kode på filerne) opbevares i aflåst område. 


Samtykkeerklæring: Et terapiforløb indledes med at du giver dit samtykke til at du er bekendt med virksomhedens persondatapolitik og her giver du oplysninger om dig selv, som er nødvendige for at sikre kvalitet i behandlingen. Med samtykkeerklæringen bliver du bedt om at oplyse for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, mailadresse, telefonnummer, civil status og særlige hensyn, sygdomme, indlæggelser, herunder evt. medicinforbrug. Du giver samtykke til at du er bekendt med afbuds- og betalingsregler. Samtykkeerklæringen påføres ikke klientnummer. journal og samtykkeerklæring holdes adskilt. Der anmodes aldrig om klienters cpr.nummer.

Personoplysninger slettes helt 5 år efter et behandlingsforløb.


Videregives personoplysninger?

Det er alene Maria Lucia Reenberg, som vil kunne få indsigt i dine personoplysninger. Living in the moment/Maria Lucia Reenberg videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand og der indsamles aldrig supplerende oplysninger fra tredjemand vedrørende en klient.


Cookies?

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse henvendelse, og dem som gives under et terapiforløb, anvender hjemmesiden cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk.

Living in the moment/Maria Lucia Reenberg har ingen aftaler eller partnerskaber med noget reklameserverfirma hvor dine oplysninger vil fremgå.


Sikker kommunikation?

Vær opmærksom på at henvendelser og besvarelser af henvendelser pt.  ikke er krypteret. Hvis din forespørgsel , tidsbestilling eller kursustilmelding indeholder oplysninger om forhold, som du mener skal beskyttes, bør du rette henvendelse pr. telefon eller personligt. Kontakt mig altid, hvis du har spørgsmål vedrørende dit forløb og fortrolighed.Den dataansvarlige
Living in the moment/Maria Lucia Reenberg er dataansvarlig for behandlingen af alle personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 


Living in the moment

Maria Lucia Reenberg

Smedetoften 18, 2. th

2400 København NV
Cvr.nr. 39882086
Telefon: 27148115
Mail: maria@authenticliving.dkKategorier af personoplysninger

Almindelige kategorier af personoplysninger:Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, køn, tidspunkt for behandlinger og gennemførte behandlinger. Særlige kategorier af personoplysninger: Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb.


 Samtykke og retten til at trække det tilbage
I forbindelse med behandlinger afgiver du et særskilt samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning
Du har ret til at få slettet oplysninger om dig.


Ret til begrænsning af behandling
Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.


Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.


Ret til at transmittere oplysninger
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra vores dataansvarlige til dig uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk


Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.