Psykoterapi

PSYKOTERAPI i HELLERUP

NÆRVÆR - HJERTERUM- DYBDE

At skabe forandringer til et bedre liv 

Der er en vej ud af stress, angst, depression og indre tomhed.

VELKOMMEN TIL MARIAS PRAKSIS

Hello world

TERAPI TIL NEDSAT PRIS

Træningsklienter søges


Lige nu tilbyder jeg psykoterapi til nedsat pris, da jeg er ved slutningen af min psykoterapeut uddannelse på SEOP (Skolen for Eksistentiel og Oplevelses-orienteret Psykoterapi). Jeg er godkendt af SEOP til at have klienter. Jeg får løbende supervision og jeg har tavshedpligt.


Prisen er 300 kr. for en times psykoterapi og går til supervision af mig


Eksamensklient (min. 18 år)

I forbindelse med min eksamen søger jeg også eksamensklienter til et forløb over ca. 5-7 gange. Du behøver ikke at beslutte dig på forhånd, men kan tænke over det efter du har prøvet en session.


Du er velkommen til at kontakte mig , hvis du har spørgsmål eller ønsker at bestille en tid. HAR DU BRUG FOR ÉN AT TALE MED?


Der kan være mange grunde til at søge psykoterapi.


  • Du vil gerne lære dig selv bedre at kende
  • Du står et svært sted i livet, ramt af en krise fx. tab, sygdom, skilsmisse
  • Måske mærker du at du ikke har det godt indeni, men ved ikke hvorfor
  • Følelsen af at være usikker, ikke god nok eller at være forkert.
  • Du føler dig stresset, får angstanfald, er opfarende, grådlabil eller oplever tomhed, en følelse af ikke rigtig at være tilstede.
  • Depression
  • Udfordringer i parforholdet eller i andre relationer
  • Du sidder fast i gamle mønstre, som du gerne vil ændre .
  • Du har svært ved at sætte grænser i forhold til andre mennesker


Du vælger selv, hvad du vil tale om, og jeg forholder mig åbent, og møder dig der hvor du er. Du kan bringe alt op, som fylder hos dig, stort som småt, nyt eller gammelt.


Terapien sker i et tillidsfuldt rum, hvor du kan være fri til at være dig selv og sige det, som kan være svært at få sagt i andre sammenhænge.


Hello world

Hvordan foregår en terapisession?


Jeg tilbyder samtaleterapi i et trygt frirum hvor både tårer, vrede og latter er tilladt, og hvor du både får omsorg og udfordringer alt efter hvor du er i livet. Når vi vælger at gå i terapi er det ofte fordi vi ikke trives og ønsker at forandre vores liv. Der er noget vi længes efter eller noget vi vil undgå f.eks  smerte. Hvordan forholder du dig til dig selv, din krop, følelser, dine relationer og omgivelserne?


Vi tager udgangspunkt i det som fylder i dig her og nu. Du vælger selv, hvad  du vil tale om. Jeg er lyttende og støttende til hvad du har på hjertet. Indimellem stiller jeg uddybende spørgsmål og inddrager opmærksomhed på krop og følelser i samtalen alt efter hvad du er parat til. Jeg kan hjælpe dig med at være i kontakt med dine følelser,  identificere og  regulere dem. Følelser er signaler på hvordan vi har det og et udtryk for vores behov. Det er måden vi kommunikere med andre. Gennem en øget bevidsthed på dine tanker, følelser og kropsfornemmelser og samspillet mellem dem finder du selv svarerne. 


Sammen har vi f.eks mulighed for at undersøge hvad der skaber problemer i dit liv og  hvad fungerer. Hvad igangsætter og fastholder dig i situationen. Hvad hindrer dig i at være autentisk og sætte grænser over for andre? Er der overenstemmelse mellem hvad du føler og hvad du viser andre, sender du det rigtige budskab i forhold til dine behov. Er der overensstemmelse mellem dine værdier og måden du lever på?  Ved at mærke dine følelser og kropsfornemmelser og reflektere over dine tanker, kan du opnå større forståelse og bevidsthed om dig selv og din relation til andre  og derigennem skabe forandringer. 


Det teoretiske fundament


Jeg er uddannelset inden for eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi samt EFT (Emotionfukoseret terapi). 


Centralt for den for eksistentiel og oplevelses-oritenteret terapi er det åbne og nærværende møde mellem terapeuten og klienten. Denne tilgang medfører at jeg ikke fortolker eller analyserer dine oplevelser, men åbent og nysgerrigt sammen med dig undersøger hvordan du oplever dit liv og hvilke konsekvenser det har for dig. For det andet, betyder det jeg tager afsæt i det der sker lige nu og her, og det som fylder i dit liv. Vi trækker linjer til fortiden når det er relevant.


Emotionsfokuseret og oplevelsesorienteret terapi har fokus på at hjælpe klienter med at opleve, forstå og håndtere deres følelser samt de behov, som ligger bagved følelserne.


I eksistentiel terapi arbejder vi med livets universeller temaer, som alle mennesker på et eller andet tidspunkt må forholde sig til såsom døden, meningsløshed, frihed og ensomhed.  Eksistentiel psykoterapi påpeger at mennesket skaber og forandrer sig selv i livet her og nu. Løsninger på ens udfordringer findes ikke i fortiden eller kun inde i mennesket, men ved at leve med åbenhed overfor ens værdier, valg, frihed og meningsskabelse og turde se angsten i øjnene.


Vi arbejder også ud fra en neuroaffektiv forståelsesramme (Susan Hart). Neuroaffektiv personlighedsudvikling er blandt andet baseret på at personlighedens udvikling er hierarkisk opbygget og går igennem autonom (sanselig og kropslig), limbisk (følelsesmæssig) og præfrontal (mental) udvikling. Den neuroaffektive personlighedsudvikling bygger bro mellem tilknytningsteori, nyere hjerneforskning, samt hvordan den personlige modning og udvikling foregår hierarkisk i flere niveauer – og i samspil. 


Holistisk syn & Ressource-orienteret

Jeg arbejder helhedsorienteret med udgangspunkt i at vores krop, sind, hjerne, nervesystem og sjæl er tæt forbundet og spiller sammen.


Hjerterum og nærvær:

Plads til alle følelser og tanker. At forholde sig til det som er, positivt som negativt, og hvor burde, skulle, forventes for en stund lægges på hylden.


Hvordan vælger jeg terapeut.

Der er mange former for terapi idag.  Det er individuelt hvilken terapiform som virker bedst for den enkelte. Det vigtige er, at du vælger en terapeut , som du føler dig tryg hos og hvor kemien passer. Flere undersøgelser peger på, at det er kemien og relationen mellem terapeut og klient, der har størst betydning for effekten af terapien, hvorimod terapeutens metode spiller en mindre rolle.

Maria Lucia Reenberg

HVEM ER JEG ?


Jeg brænder for at udvikle og støtte andre mennesker gennem deres vanskeligheder og til at skabe et bedre liv med større livsglæde og mening. Udvikling og skabe muligheder for at et bedre liv ud fra der hvor man er, har været en rød tråd gennem mit liv lige fra organisationsarbejde,  internationale udviklingsprojekter, undervisning af skoleelever til at arbejde terapeutisk med mennesker. 


Terapi, selvudvikling og meditation har været en stor del af mit liv fra jeg var 18 år. Siden 2014 har jeg taget flere efteruddannelser inden for terapi og meditation, især inden for traumeterapi og mindfulness. Jeg har haft klienter i traumeterapi siden 2018.


Jeg læser nu på 4. år til psykoterapeut på skolen for Eksistentiel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (SEOP), og tilbyder i den forbindelse terapi til nedsat pris.


Du kan læse mere om min baggrund/CV her