PSYKOTERAPI

PSYKOTERAPI i HELLERUP

HAR DU BRUG FOR ÉN AT TALE MED?

Hello world

TERAPI TIL NEDSAT PRIS

klienter søges til et terapeutisk forløb


Jeg er næsten færdiguddannet psykoterapeut på Skolen for Eksistentiel og Oplevelses-orienteret Psykoterapi (SEOP). I den forbindelse søger jeg træningsklienter, som vil mødes til en række samtaler. Jeg er godkendt af SEOP til at have klienter. Jeg får løbende supervision og jeg har tavshedpligt.


Prisen er 400 kr. for en times psykoterapi og går til supervision af mig


Eksamensklient (min. 18 år)

Jeg søger eksamensklienter til et forløb over ca.7 gange, som kan forlænges hvis ønskes. Sessionerne bliver videofilmet, da jeg skal vise et videoklip på 10 min. til eksamen udelukkende med fokus på min terapeutiske rolle. Det er kun min supervisor, lærer og censor som må se enkelte klip af videoerne. Efter eksamen bliver videoen slettet. Du skal ikke deltage til selve eksamen. 


Send mig gerne en mail eller SMS til mig for at høre nærmere her.


Hvorfor gå i psykoterapi


Jeg tilbyder samtaleterapi i et trygt frirum, hvor du kan bringe alt op som fylder hos dig. 


Der er mange årsager til at søge terapi. Nogle mennesker søger terapi fordi de er ramt af en krise i livet, som f.eks. sorg, skilsmisse, arbejdsløshed eller sygdom. Andre oplever, at de ikke trives og ønsker at skabe forandringer i deres liv. Der kan være noget vi længes efter eller noget vi vil undgå f.eks fysisk eller psykisk smerte. Måske du sidder fast i gamle mønstre som du gerne vil ændre, eller du har en dyb følelse af at være forkert eller du har svært ved at finde mening ved livet. Måske du står ved en korsvej og skal træffe nogle valg. 


Sommetider kan det være nemmere at tale med en udenforstående. Det kan være svært at dele smertefulde oplevelser, tanker og følelser med familie og venner, f.eks fordi vi ikke vil bekymre dem eller vi er bange for deres reaktion.   

  Eksempler på temaer:  


  • Problemer i relationer
  • Angst og indre uro 
  • Stress, udbrændthed og utilstrækkelighed
  • Nedtrykthed
  • Lavt selvværd/indre kritiker 
  • Sorg, skilsmisse eller andre tab.
  • Svært ved grænsesætning
  • Plaget af tankemylder 
  • Svært ved at mærke dine følelser. 
  • Ændring af gamle mønstre
  • Ensomhed


Du bestemmer selv, hvad du gerne vil tale om, stort som småt. 

Hvordan foregår en terapisession?


Du bestemmer selv, hvad du har lyst til tale om, stort som småt. Jeg ønsker at skabe et trygt, nærværende og fordomsfrit frirum, hvor der er plads til tårer, vrede, latter eller stilhed og reflektion


I terapien, tager vi udgangspunkt i det som fylder i dig her og nu. Indimellem vil jeg spørge ind til dine følelser, tanker og kropsfornemmelser. Det kan hjælpe dig til at se sammenhængen mellem følelser og tanker og handlingsmønstre. At sætte ord på følelser og tanker kan være befriende og skabe ro og klarhed. Jeg støtter dig i at finde dine ressourcer til at håndtere din livssituation.


Vi kan være så overvældet af vores følelser, at vi har svært ved at tænke klart. Eller vi kan være lukket helt ned, en indre tomhed og det kan være svært at mærke hvordan vi har det, vores behov og livsgnist. Jeg kan hjælpe dig med at komme i kontakt med dine følelser og regulere dem. Følelser er signaler på, hvordan vi har det og et udtryk for et behov. Gennem en øget bevidsthed på dine tanker, følelser og kropsfornemmelser og samspillet mellem dem finder du selv svarerne. Det kan skabe flere handlemuligheder og bevidste valg. 


Terapi er ofte en rejse ind i det indre, som kan være sårbart. Med en terapeut ved din side, er du ikke alene på rejsen. Sammen kan vi undersøge hvad der skaber problemer i dit liv og hvad fungerer. Hvad igangsætter og fastholder dig i situationen. Hvad hindrer dig i at være mere autentisk og sætte grænser over for andre? Er der overensstemmelse mellem dine værdier og måden du lever på?  

Hello world

Det teoretiske fundament


Jeg er uddannelset inden for eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi samt EFT (Emotionfukoseret terapi) og neuroaffektiv psykologi. 


Centralt for den for eksistentiel og oplevelses-oritenteret terapi er det åbne og nærværende møde mellem terapeuten og klienten. Det vil sige, at jeg  ikke fortolker eller analyserer dine oplevelser, men åbent og nysgerrigt sammen med dig undersøger hvordan du oplever dit liv og hvilke konsekvenser det har for dig. For det andet, betyder det jeg tager afsæt i det der sker lige nu og her, og det som fylder i dit liv. Vi trækker linjer til fortiden når det er relevant.


Emotionsfokuseret og oplevelsesorienteret terapi har fokus på at hjælpe klienter med at opleve, forstå og håndtere deres følelser samt de behov, som ligger bagved følelserne.


I eksistentiel terapi arbejder vi med livets universelle temaer, som alle mennesker på et eller andet tidspunkt må forholde sig til såsom døden, meningsløshed, frihed og ensomhed.  Eksistentiel psykoterapi påpeger at mennesket skaber og forandrer sig selv i livet her og nu. Løsninger på ens udfordringer findes ikke i fortiden eller kun inde i mennesket, men ved at leve med åbenhed overfor ens værdier, valg, frihed og meningsskabelse og turde se angsten i øjnene.


Vi arbejder ud fra en neuroaffektiv forståelsesramme (Susan Hart). Neuroaffektiv personlighedsudvikling er blandt andet baseret på at personlighedens udvikling er hierarkisk opbygget og går igennem autonom (sanselig og kropslig), limbisk (følelsesmæssig) og præfrontal (mental) udvikling. Den neuroaffektive personlighedsudvikling bygger bro mellem tilknytningsteori, nyere hjerneforskning, samt hvordan den personlige modning og udvikling foregår hierarkisk i flere niveauer – og i samspil. 

Maria Lucia Reenberg


Jeg har altid haft dyb interesse for andre mennesker og deres livshistorier, og hvordan kultur og vores opvækst er med til at forme os til dem vi er idag. Jeg brænder for at udvikle og støtte andre mennesker gennem deres vanskeligheder og til at skabe et bedre liv med større livsglæde og mening.  


Det er mit livssyn, at vi alle gør det bedste vi kan ud fra der hvor vi er, og når vi sidder fast i smerte og mønstre eller foretager uhensigtsmæssige handlinger, er det ofte fordi vi ikke kan eller ved hvordan vi skal gøre tingene anderledes. 


Jeg arbejder helhedsorienteret med udgangstpunkt i at vores krop, sind, sjæl, og nervesystem er tæt forbundet og spiller sammen. 


I terapien lægger jeg vægt på at der er plads til alle følelser og tanker. Et trygt frirum, hvor burde, skulle og forventninger for en stund lægges på hylden.


Terapi, selvudvikling og meditation har været en stor del af mit liv fra jeg var 18 år. Siden 2014 har jeg taget flere efteruddannelser inden for terapi og meditation, herunder traume-terapi (Somatic experiencing, Bodynamic og tilknytningsterapi) og Mindfulness. Jeg har haft klienter i traume-terapi siden 2018.


Jeg er næsten færdiguddannet som psykoterapeut på skolen for Eksistentiel og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (SEOP). I december afsluttede jeg de 4 års undervisning, og jeg mangler nu den sidste praktiske træning med eksamensklienter, som er led i uddannelsen.


Du kan læse mere om min baggrund/CV her

Psykoterapuet (stud.)

Somatic Experiencing Praktitioner 

Mindfuldness instruktør